Основные правила в центре балета «АРИЯ»

 1. Для записи в студию и посещения первого урока необходимо позвонить руководителю студии +371 27542520.
 2. При поступлении в студию необходимо заполнить анкету и принести справку от врача, в которой указано, может ли ребёнок посещать танцевальные занятия и нет ли у него особенностей строения тела (сколиоз, гипер-гибкось, деформация и др.). В период пандемии необходимо в справке указать, что у ребёнка нет симптомов Covid-19, и не было контактов с заболевшими.
 3. Для первых занятий необходима удобная одежда (леггинсы, маечка, носочки), позже необходимо приобрести боди в цвете группы, балетные туфли (с лентами), трико (балетные колготки). На занятия нужно приходить с убранными волосами (кичка). Для консультации по поводу балетной формы обращайтесь к руководителю группы. (Балетный магазин находится по адресу ул.Стабу 31).
 4. В период пандемии родителям НЕ разрешается находиться на территории центра, младшим группам (до 2-й включительно), разрешена помощь при переодевании.
 5. На урок приходить за 10-15 минут, чтобы успеть переодеться и подготовиться к уроку. При опоздании в зал заходить — если не звучит музыка (в паузу).
 6. Первые 1-2 года дети обучаются азам классического танца и не участвуют в выступлениях. Для демонстрации навыков, для родителей организуются два открытых урока — перед новым годом и в конце сезона.
 7. В случае опоздания родителей/опекунов после урока, необходимо информировать преподавателя. Ребёнок в таком случае может посмотреть следующий урок.
 8. Если ребёнок не может посетить студию по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, необходимо предупредить ПЕДАГОГА группы посредством СМС сообщения (писать в общую группу не надо).
 1. Плата за обучение.
 • Оплату нужно совершить на первом уроке.
 • В случае, если оплата не произведена, а ребёнок посещает занятие, делается предупреждение. После 3-х предупреждений ребёнок не допускается на урок.
 • Пропустив занятия по причине болезни, срок действия абонемента можно продлить, предоставив справку от врача.
 1. Если ребёнок отсутствует в период постановки нового номера, то его участие в конкурсах или фестивалях остаётся в компетенции педагога.
 2. Отбор/кастинг на постановки ведётся в течение месяца с начала разучивания хореографии, после чего публикуется список основного состава и резервов.
 3. Плата за пошив/покупку костюмов берётся у основного состава, но в случае болезни кого-либо из танцоров, необходимо предоставить свой костюм резерву. В случае прекращения посещения занятий, костюмы с действующих номеров необходимо оставить в студии.
 4. В студии можно брать костюмы в аренду. Стоимость от 10 до 20 Евро, в зависимости от срока аренды.
 5. Информация по обновлениям расписания или графика репетиций, а также о выступлениях и поездках, будет опубликована в группах и на инфо-стенде в студии.
 6. Студия вправе использовать фото и видео материал с уроков или выступлений в своих целях. Если родители или опекуны против публичных публикаций, нужно согласовать отказ с руководителем студии, оформив заявление.
 7. При возникновении разногласий с преподавателем или техническим и прочим вопросам необходимо связаться с руководителем студии.
 8. Администратор не несёт ответственности за сохранность вещей в центре.

 Создадим красоту вместе

 Марина Сейко

 

 Pamatpasības baleta centrā “ARIA”

 1. Lai pieteiktos pirmajai stundai ir jāzvana studijas vadītājai +37127542520.
 2. Iestājoties studijā ir nepieciešams aizpildīt anketu un atnest ārsta zīmi, kurā ir norādīts, vai bērns drīkst apmeklēt deju nodarbības, vai arī nedrīkst, kā arī vai viņam nav ķermeņa uzbūves īpatnības (skolioze, hiperlokanība, deformācija, u.c.) Pandēmijas laikā ir ārsta zīmē, kurā ir jābūt informācijai vai bērnam nav COVID-19 pazīmes, un vai viņam ir bijis kontakts ar saslimušiem.
 3. Pirmajai nodarbībai nepieciešams brīvs apģērbs (legingi, krekliņš ar īsām piedurknēm, zeķītes), vēlāk ieteicams iegādāties bodiju grupas krāsā, baleta kurpes (ar lentām), triko (zeķubikses baletam). Uz nodarbībām jāierodas ar savāktiem matiem(cope). Konsultācijām par baleta formu griezieties pie grupas vadītāja. (Baleta veikals atrodas Stabu ielā 31).
 4. Pandēmijas laikā vecākiem NAV atļauts uzturēties centra teritorijā, jaunākajām grupām (līdz 2. gr. ieskaitot), ir atļauts palīdzēt pārģērbšanas laikā.
 5. Uz stundu jāierodas 10-15 minūtes pirms tās sākuma, lai varētu laicīgi pārģērbties un sagatavoties stundai. Kavēšanas gadījumā zālē drīkst ienākt, kad neskan mūzika (pauzes laikā).
 6. Pirmie divi apmācības gadi tiek veltīti, lai apgūtu klasiskās dejas pamatus un audzēkņi nepiedalās sacensībās. Lai demonstrētu iegūtās prasmes, tiek organizētas divas atklātās stundas, kuras apmeklē vecāki — pirms jaunā gada un sezonas noslēgumā.
 7. Gadījumā, ja vecāki/ aizbildņi aizkavējas pēc stundas, par to ir jāinformē pedagogs. Tādos gadījumos audzēknim ir atļauts vērot nākamo stundu.
 8. Gadījumā, ja audzēknis nevar apmeklēt studiju veselības, vai ģimenes apstākļu dēļ, par to jāinformē grupas pedagogs, uzrakstot ziņu (kopējā grupā rakstīt nevajag).
 9. Mācību maksa:
 10. Samaksa jāveic pirmajā stundā.
 11. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta, bet audzēknis apmeklē stundu, tiek izteikts brīdinājums. Pēc trešā brīdinājuma audzēknis netiek pielaists pie stundas.
 12. Izlaižot stundu slimības dēļ , apmaksātās stundas var pārcelt tikai iesniedzot rakstisku apliecinājumu (izziņu).
 13. Abonementa derīguma termiņu var pagarināt, iesniedzot ārsta zīmi.

11. Gadījumā, ja audzēknis neapmeklē nodarbības jaunā numura un iestudējuma laikā, viņa/-s dalība festivālos un konkursos paliek pedagoga kompetencē.

12. Atlase/kastings iestudējumiem notiek mēneša laikā no horeogrāfijas mācīšanās sākuma , pēc tam tiek publicēts pamatsastāva un rezerves sastāva saraksts.

13. Samaksa par tērpu iegādi, vai šūšanu tiek ieturēta no pamatsastāva grupas, taču viena no dejotājiem saslimšanas gadījumā viņam/-i, rezerves sastāva dalībniekam jānodrošina tērps. Gadījumā, ja nodarbību apmeklēšana tiek pārtraukta, esošo numuru tērpi ir jāatstāj studijā.

13A. Studijā ir iespēja nomat baleta tērpu. Izmaksas par tērpu nomu ir no 10 līdz 20 Eiro, atkarībā no nomas ilguma.

14. Visa informācija par nodarbību sarakstu vai mēģinājumu izmaiņām, kā arī par uzstāšanas grafikiem un izbraukumiem, tiks publicēta grupās un pie informācijas stendiem studijā.

15. Studijas ir tiesības izmantot stundu, vai uzstāšanas fotogrāfijas un video ierakstus studijas darbības nolūkos.  Ja vecāki vai aizbildņi ir pret publiskām publikācijām, ir jāvienojas ar studijas vadītāju noformējot atteikšanos.

16. Gadījumā, ja rodas nesaskaņas ar pedagogu, kā arī tehnisko un citu jautājumu gadījumā, griezties pie studijas vadītāja.

17. Administrācija nenes atbildību par personīgo lietu drošību centrā.

 Būsim skaisti

Marina Seiko

 

Как завязать ленты на балетных туфлях

Как разработать стопу

Как делают пуанты

«Щелкунчик» Мариинский театр